Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. М. Сервантес

Конспекти уроків

Методичні розробки для 9 класу (2017-2018 н.р.)

Греко-перські війни


8 клас Іст.Укр. "Національно-визвольні повстання 20-30-рр."

Усі уроки до курсу "Людина і світ"


Практичне заняття "Які історичні пам'ятки мого села розповідають про минуле" 5 клас

7 клас "Київська держава (Русь-Україна) Ярослава Мудрого

Усі уроки до курсу «Історія України» 11 клас

Розробки уроків 8 клас

Учитель року. Кращі укроки. Історія України 7-8 клас

УСІ УРОКИ ДО КУРСУ «ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 5 клас

Усі уроки до курсу «історія стародавнього світу» 6 клас


Конспекти уроків з історії України

7 клас
 1. Конспект уроку з використанням комп’ютерної програми «Трипільська культура» на тему «До джерел землеробства» 
 2. Конспект уроку на тему: «Скіфи на території сучасної України. Велика Скіфія»
 3. Конспект уроку на тему: «Мандрівка у княжу Русь-Україну. Узагальнюючий урок - KBК.»
 4. Конспект уроку на тему: «Узагальнення з теми «Виникнення та розвиток Київської Русі»
 5. Конспект уроку на тему: «Перші князі Київської держави»
 6. Конспект уроку на тему: «Перші князі Київської держави»
 7. Конспект уроку на тему: «Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава»
 8. Конспект уроку на тему: «Київська Русь за князювання Ольги та Святослава»
 9. Конспект уроку на тему: "Київська Русь за князювання Ольги та Святослава"
 10. Конспект уроку на тему: «Початок правління князя Володимира»
 11. Конспект уроку на тему: "Прийняття Володимиром Великим християнства"
 12. Конспект уроку на тему: «Виникнення і розквіт Київської Русі. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого»
 13. Конспект уроку на тему: «Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого»
 14. Конспект уроку на тему «Київська Русь за Ярослава Мудрого»
 15. Конспект уроку на тему: «Суспільний устрій та господарське життя Київської держави в ІХ-Х ст.»
 16. Конспект уроку на тему: «Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі в ІХ-Х ст.»
 17. Конспект уроку на тему: «Суспільно-політичний устрій Київської Русі»
 18. Конспект уроку на тему: «Образотворче мистецтво Київської Русі»
 19. Конспект уроку на тему: «Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі»
 20. Конспект уроку на тему: «Київ у IX – XIV століттях»
 21. Конспект уроку на тему: «Роздробленість Київської Русі»
 22. Конспект уроку на тему: «Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Володимир Мономах»
 23. Конспект уроку на тему «Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах»
 24. Конспект уроку на тему «Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономaxa»
 25. Конспект уроку на тему: «Культура Київської Русі періоду політичної роздробленості»
 26. Конспект уроку на тему: «Історичне значення Київської Русі»
 27. Конспект уроку на тему «Галицько-Волинська держава»
 28. Конспект уроку на тему: «Галицько-Волинська держава»
 29. Конспект уроку на тему: «Галицько-Волинська держава»
 30. Конспект уроку на тему: «Розквіт Галицько-Волинської держави за часів Данила Галицького та його наступників»
 31. Конспект уроку на тему: «Культура Галицько-Волинського князівства»
 32. Конспект уроку на тему: «Символи як засіб формування образного мислення на прикладі теми «Галицько-Волинська держава - спадкоємиця Київської Русі»
 33. Конспект уроку на тему: «Узагальнення знань з теми «Галицько-Волинська держава»
 34. Конспект уроку на тему: «Боротьба русичів проти монголо-татарських нападників у повісті І. Франка «Захар Беркут»
 35. Конспект уроку на тему: «Перший похід монголів на Русь»
8 клас
 1. Конспект уроку на тему: «Початок польського та литовського панування на українських землях».
 2. Конспект уроку на тему: «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших країн».
 3. Конспект уроку на тему: «Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії»
 4. Конспект уроку на тему: "Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель"
 5. Конспект уроку на тему: «Берестейська унія 1596 p. Церковне життя в другій половині XVI ст.»
 6. Конспект уроку на тему: «Берестейська унія 1596 року»
 7. Конспект уроку на тему «Українські землі в ХVІ-ХVІІ ст.»
 8. Конспект уроку на тему: «Виникнення Запорізької Січі»
 9. Конспект уроку на тему: «Козацька Україна»
 10. Історично-пізнавальна ділова гра «Козацтво»
 11. Конспект уроку на тему: «Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Як і чому виник етикет»
 12. Конспект уроку на тему: «Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний». 
 13. Конспект уроку на тему: «Соціальна структура та економічне життя в XVI–І половині XVII століття»
 14. Конспект уроку на тему: «Козацько-селянські повстання 20-30-х pp. XVII ст.»
 15. Конспект уроку на тему: «Українські землі у першій половині XVII ст.»
 16. Конспект уроку на тему: «Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво»
 17. Конспект уроку на тему: «Освіта, література, книговидання»
 18. Конспект уроку на тему: «Культура II половини XVI – I половини XVII ст.
 19. Конспект уроку на тему: «Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі у першій половині XVII ст.»
 20. Конспект уроку на тему: «Передумови Національно-визвольної війни українського народу середини XVII cт.»
 21. Конспект уроку на тему: «Передумови національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький та його сподвижники».
 22. Конспект уроку на тему: «Розгортання Національно-визвольної війни в 1648-1649 рр.»
 23. Конспект уроку на тему: "Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII cm."
 24. Конспект уроку на тему: "Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст."
 25. Конспект уроку на тему: «Відновлення воєнних дій у 1649 р. Зборівська битва»
 26. Конспект уроку на тему: «Українсько-російський договір 1654 року. Продовження Національно-визвольної війни»
 27. Лабораторно-практична робота «Українсько-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни»
 28. Конспект уроку на тему: «Політичне життя України у 1656-1657 роках»
 29. Конспект уроку на тему «Українська держава в останні роки життя Богдана Хмельницького»
 30. Конспект уроку на тему «Образ Богдана Хмельницького в історії та літературі»
 31. Конспект уроку на тему: «Правобережна Україна в 60-80-х рр.XVII ст.»
 32. Конспект уроку на тему: «Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського»
 33. Конспект уроку на тему: «Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика»
 34. Конспект уроку на тему: «Порушення територіальної цілісності української держави. Андрусівська угода».
 35. Конспект уроку на тему: «Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир'я 1667 р.»
 36. Конспект уроку на тему: «Утворення Української козацької держави - Гетьманщини»
 37. Конспект уроку на тему «Утворення Української козацької держави - Гетьманщини»
 38. Конспект уроку на тему: "Українські землі у ІІ половині XVII століття. Поділ Гетьманщини"
 39. Конспект уроку на тему: «Українські землі у II половині XVII століття»
 40. Конспект уроку на тему: «Історія русів» - джерело з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1657 рр.»
 41. Конспект уроку на тему: «Українські Землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.»
 42. Конспект уроку на тему: «Повстання гетьмана Івана Мазепи»
 43. Конспект уроку на тему: «Гетьман Пилип Орлик та його Конституція»
 44. Конспект уроку на тему: «Правобережна Україна в другій половині XVIII ст. Гайдамацький рух»
 45. Конспект уроку на тему: "Культура України другої половини ХVІІІ ст."
 46. Конспект уроку на тему: "Воєнно-політичні події національно-визвольної війни 1649-1651 рр."
 47. Конспект уроку на тему: "Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького"
9 клас
 1. Конспект уроку на тему: "Правобережжя в другій половині XVIII ст."
 2. Урок з використанням дискусійно-проблемного підходу в роботі з історичними текстовими джерелами на тему: «Устим Кармелюк — народний герой чи злочинець?»
 3. Інтегрований урок світової літератури та історії за повістю М. В. Гоголя «Тарас Бульба»
 4. Конспект уроку на тему "Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Музика, образотворче мистецтво та архітектура в пошуках мистецького стилю"
 5. Конспект уроку на тему: «Українська нація і суспільні виклики І половини ХІХ ст.»
 6. Конспект уроку на тему: «Національна ідея в суспільно-політичному русі першої пол. XIX ст. та Кирило-Мефодіївське братство»
 7. Інтегрований урок з історії України та української літератури: «Зародження громадівського руху на Наддніпрянській Україні у 50–60-ті роки XIX ст.»
 8. Конспект уроку на тему: «Національно-визвольний рух на західно-українських землях під час революції 1848-1849 років в Австрійській імперії»
 9. Конспект уроку на тему: «Наддніпрянська Україна напередодні реформи 1861 р. Селянська реформа та її значення»
 10. Конспект уроку на тему: «Наддніпрянська Україна в складі Російської самодержавної імперії у другій половині XIX ст.»
 11. Конспект уроку на тему "Наддніпрянська Україна на початку XX ст."
 12. Конспект уроку на тему: «Хлопомани і народовці. Москвофіли і малороси»
 13. Конспект уроку: «Розвиток промисловості і транспорту в Україні в XIX – XX ст. Роль транспорту в економіці». Інтегрований урок (історія – географія)
 14. Конспект уроку на тему: «Культура України в другій половині XIX – початку XX ст.»
 15. Конспект уроку на тему: «Новий етап українського національного руху на початку XX ст.»
 16. Конспект уроку на тему: «Україна напередодні та в роки російської революції 1905-1907 рр.»
 17. Конспект уроку на тему: «Україна напередодні та в роки Російської революції 1905-1907 рр.»
 18. Конспект уроку на тему: «Піднесення національного руху в роки революції 1905—1907 pp.»
 19. Конспект уроку на тему: «Україна в роки революції 1905—1907 рр.»
 20. Конспект уроку на тему "Україна в роки революції 1905—1907рр."
 21. Конспект уроку на тему "Посилення національного гніту"
 22. Конспект уроку на тему: «Економічний розвиток українських земель на початку ХХ століття»
 23. Конспект уроку на тему: «Економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку XX ст.»
 24. Конспект уроку на тему: «Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну»
 25. Конспект уроку на тему "Український національний рух в 1907-1914 pp."
 26. Конспект уроку на тему: "Узагальнення знань за темою: "Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст."
 27. Конспект уроку на тему: "Особливості розвитку культури у другій половині ХІХ ст. Освіта. Наука"
10 клас
 1. Конспект уроку на тему: «Воєнні дії на території України у 1914-1917 pp.»
 2. Конспект уроку на тему: «Україна в Першій світовій війні. Початок Першої світової війни»
 3. Конспект уроку на тему: «Українські землі 1915-1917 рр.»
 4. Конспект уроку на тему: «Весна 1917 року: революція на піднесенні»
 5. Конспект уроку на тему: «В. К. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність». Бінарний урок української літератури та історії України
 6. Конспект уроку на тему: «Політичні портрети В. Винниченка і С. Петлюри»
 7. Конспект уроку на тему: "Політичні портрети В. Винниченка і С. Петлюри"
 8. Конспект уроку на тему: «Українська революція»
 9. Конспект уроку на тему: «Початок української революції. Утворення Центральної Ради»
 10. Конспект уроку на тему «Проголошення УНР. ІІІ Універсал Центральної Ради»
 11. Конспект уроку на тему: «Доба директорії»
 12. Конспект уроку на тему: «Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський»
 13. Конспект уроку на тему «Гетьман П. Скоропадський. Внутрішня політика української держави»
 14. Конспект уроку на тему "Українська держава"
 15. Конспект уроку на тему: «Українська державність в 1917-1921 роках»
 16. Конспект уроку на тему: "Радянсько-польська війна та Україна"
 17. Конспект уроку на тему: "Політика "українізації". 
 18. Конспект уроку на тему: «Сталінська індустріалізація України»
 19. Конспект уроку на тему: «Суспільно-політичне життя в Україні в 20-30-х рр.»
 20. Конспект уроку на тему: «Суспільно-політичне життя у 30-ті pp. XX ст.».
 21. Творчі тестові завдання до тематичного оцінювання з теми «Радянська модернізація України (1928 – 1940 рр.)»
 22. Конспект уроку на тему: «Проголошення незалежності Карпатської України. Августин Волошин»
 23. Різнорівневі завдання з Історії України. Рівень стандарту, академічний
11 клас
 1. Конспект уроку на тему: «Вступ. Завдання і особливості курсу»
 2. Конспект уроку на тему «Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року. Таємний протокол»
 3. Конспект уроку на тему «Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року. Таємний протокол»
 4. Конспект уроку на тему: «Радянізація західних областей України»
 5. Конспект уроку на тему: "Радянізація західних областей України"
 6. Конспект уроку на тему: «Розгортання руху опору в Україні»
 7. Конспект уроку на тему: «Рух опору в Україні в роки Другої світової війни»
 8. Конспект уроку на тему: «Визволення України від німецько-фашистської окупації (1943-1944)»
 9. Конспект уроку на тему: «Урок пам’яті «Бабин Яр: без права на забуття»
 10. Бінарний урок з української літератури, історії України та спецкурсу «Історія рідного краю»: "О. Довженко «Україна в огні». Україна під час Другої світової війни (1939-1945)"
 11. Конспект уроку на тему: «Радянізація західних областей України»
 12. Конспект уроку на тему: «Радянізація західних областей України»
 13. Конспект уроку на тему: «Міжнародне, внутрішньополітичне та економічне становище України в перші повоєнні роки»
 14. Конспект уроку на тему: «Український національно-визвольний рух та боротьба проти радянізації західноукраїнських земель (1944-1955 pp.)»
 15. Конспект уроку на тему: «Український національно-визвольний рух та боротьба проти радянізації західноукраїнських земель (1944-1955 pp.)»
 16. Конспект уроку на тему: «Україна в умовах десталінізації (1953-1964)»
 17. Конспект уроку на тему: «Україна в умовах десталінізації. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні»
 18. Конспект уроку на тему: «Зародження і розвиток дисидентського руху. Релігійна політика».
 19. Конспект уроку на тему: «Опозиційний рух в Україні 60–70-х рр. XX ст.»
 20. Конспект уроку на тему «Опозиційний рух в Україні»
 21. Інтегрований урок «Микола Руденко — поет, політик, борець, громадянин»
 22. Конспект уроку на тему: «Активізація національного руху в другій половині 80-х років»
 23. Конспект уроку на тему: «Розпад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991 pp.)
 24. Конспект уроку на тему: «Україна на шляху до незалежності»
 25. Інтегрований урок з історії та фізики: «Розвиток науки у другій половині XX - на початку XXI століття. Роль науки у розв'язанні глобальних проблем сучасності. Проблеми розвитку ядерної енергетики. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків»
 26. Конспект уроку на тему: «Державотворчі процеси в незалежній Україні»
 27. Конспект уроку на тему: «Державні символи України»
 28. Конспект уроку на тему «Розгортання державотворчих процесів»
 29. Конспект уроку на тему: «Здобуття незалежності України: перші державотворчі кроки»
 30. Конспект уроку на тему: "Економічне життя України протягом 1990-х років"
 31. Конспект уроку на тему «Державотворчі процеси в Україні у 1998 – 2010 рр.»
 32. Конспект уроку на тему: «Духовне розкріпачення і початок національного відродження».
 33. Конспект уроку на тему "Зовнішня політика та міжнародні зв`язки незалежної України"
 34. Конспект уроку на тему: «Україна та Європейський Союз. Урок — проектне дослідження».
 35. Конспект уроку на тему: «Україна і НАТО: «за» і «проти»
 36. Конспект уроку на тему: Круглий стіл: "Україна — НАТО: "за" чи "проти"
 37. Конспект уроку на темк: «Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв'язання»
 38. Конспект уроку на тему: «Економічне життя України на початку XXI ст.: сучасний стан, проблеми та пошук шляхів їх розв'язання»
 39. Конспект уроку на тему: «Демографічна криза в Україні та шляхи її подолання»
 40. Конспект уроку на тему: «Україна та країни Західної Європи»
***
5 клас
 1. Конспект уроку на тему: «Історія як наука»
 2. Конспект уроку на тему: «Географічні назви в історичній науці»
 3. Конспект уроку на тему: «Мова як джерело знань про минуле. Фольклор»
 4. Конспект уроку на тему: «Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому. Родинне дерево»
 5. Конспект уроку на тему: «Історична карта»
 6. Конспект уроку на тему: «Історія і час»
 7. Конспект уроку на тему: «Історія як наука. Українські вчені-історики
 8. Конспект уроку на тему: «Козацька Україна»
 9. Конспект уроку на тему: «Козацька Україна»
 10. Конспект уроку на тему: «Виникнення українського козацтва»
 11. Інтегрований інформаційно-краєзнавчий проект «Козацька Україна»
 12. Конспект уроку на тему: «Культурне життя Русі-України»
 13. Конспект уроку на тему: «Козацька держава в добу Руїни»

Немає коментарів:

Дописати коментар