Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. М. Сервантес

понеділок, 31 липня 2017 р.

Викладання предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" у 2017-2018 н.р.

Джерела для опрацювання:
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Суспільствознавство»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011. 2
2Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/materials/estimation/2396/.
3. Використання історичних джерел на уроках історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5303/423981/sitepage_63/files/robota_z_istorichnimi_dzherelami_.pdfhttp://www.novadoba.org.ua/ukr/node/67.http://www.novadoba.org.ua/ukr/node/69.
4. Підготовка до ЗНО з історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=3.